Mikä on HILL?

HILL on kehitetty luomaan opiskelijalle aito läsnäolontunne opetustapahtumassa ilman, että osallistuja on itse fyysisesti paikalla. Opiskelija voi seurata luentoa mistä tahansa  ja toimia vuorovaikutuksessa luennoijan ja muiden osallistujien kanssa verkon välityksellä.

Verkkotekniikka mahdollistaa lähiopetukseen ja seminaareihin osallistumisen paikasta riippumatta; kotoa omalta kannettavalta tai työyhteisön neuvotteluhuoneesta.  HILL mahdollistaa luentojen nauhoituksen, jolloin luennot ovat saatavilla verkossa 24/7.
HILL  mahdollistaa yhteisluentojen järjestämisen ulkomaisten korkeakoulukumppaneiden kanssa ja ulkomailla asuvien suomalaisten opiskelun Suomessa.

Käytännössä opiskelija tarvitsee toimivan Internet-yhteyden ja  tietokoneen. Internet-selaimen välityksellä hän voi nähdä luokan tapahtumat, kuulla kaikkien osapuolten keskustelut ja nähdä jaettavan tai taululle kirjoitettavan materiaalin kuten luokassa olijatkin näkevät. Hän voi myös keskustella kaikkien osallistujien kesken, olivatpa he luokassa tai HILL-yhteydellä mukana ja itse vuorollaan esittää materiaalia verkossa.

Teknologia on kehitetty yhdessä SAMK tietohallinnon, IBM:n ja Ciscon kanssa.

Advertisement